Runātāji

Olga Valciņa /
Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” dibinātāja

Olga Valciņa ir melanomas pacientu atbalsta biedrības “Soli priekšā melanomai” dibinātāja un vadītāja. Melanomas paciente kopš 2017. gada. Mg. biol. Olga Valciņa ir viena no enerģiskākajām pacientu aizstāvēm Latvijā, Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” dibināšanas iniciatore un tās valdes locekle. Viņas vadītā biedrība “Soli priekšā melanomai” aktīvi cīnās par labāku ārstēšanas pieejamību un kvalitāti melanomas pacientiem, kopā ar “Onkoaliansi” līdzdarbojoties Latvijas onkoloģijas politikas pilnveidošanā. Kopš 2019. gada Olga Valciņa ir iesaistījusies Eiropas Melanomas pacientu tīkla aktivitātēs, sekmējot to, ka Latvijā pēdējos gados ir ievērojami uzlabojusies jaunāko zāļu pieejamība melanomas ārstēšanai, tiek ievērotas starptautiskās vadlīnijas melanomas diagnostikā, terapijā un novērošanā. Olgas Valciņas galvenais moto pacientu aizstāvības jomā: “Izglītoti pacienti dzīvo ilgāk un labāk. Ja pacienti vēlas reālus uzlabojumus, viņiem jābūt gudriem, vienmēr ļoti labi sagatavotiem un jāveido sava reputācija un atpazīstamība”. Pēc izglītības Olga Valciņa ir mikrobioloģe, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR ir direktora vietniece laboratoriju jautājumos.

Džons Raiens (John Ryan) /
Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta (ĢD SANTE) Sabiedrības veselības direktorāta direktors

Džons Raiens ir Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta (ĢD SANTE) Sabiedrības veselības direktorāta direktors (kopš 2016. gada). EK pārstāvis Eiropas Slimību Profilakses un Kontroles centra (ECDC) valdē. Darbības galvenās prioritātes – Covid pandēmijas vadība, ES Vēža uzveikšanas plāna ieviešana, antibakteriālā rezistence, vakcinācijas politika, veselību, t.sk., izpēti atbalstošo finanšu instrumentu ieviešana.

Betina Rilla (Bettina Ryll, MD/PhD) /
Eiropas Melanomas pacientu tīkla dibinātāja

Dr. Betina Rilla ir Eiropas Melanomas pacientu tīkla dibinātāja un ES Vēža misijas valdes locekle. Dr. Betina Rilla izveidoja Eiropas Melanomas pacientu tīklu pēc tam, kad melanomas dēļ bija zaudējusi savu vīru, vienlaikus padziļināti pievēršoties uz pacientu centrētiem klīniskiem pētījumiem, jo īpaši, inovatīviem pētījumu dizainiem un jaunu zāļu izstrādes koncepcijām. Laika gaitā viņas darbības fokuss tika pārorientēts uz pragmatiskiem un ilgtspējīgiem veselības aprūpes modeļiem, kas nodrošina inovatīvo zāļo pieejamību vēža pacientiem un stimulē ilgtspējīgas inovācijas kopumā. Kopš 2019. gada Dr. Rilla ir ES Vēža misijas valdes locekle, kuras darbība galvenokārt veltīta ar personalizēto medicīnu saistītām rekomendācijām. Viņas motivācija lielā mērā ir balstīta personiskajā pieredzē un pacientu interešu aizstāvībā, kā arī vēlmē redzēt zinātniskos sasniegumus iespējami ātri sniedzam pacientiem reālus ieguvumus. Viņa ir pārliecināta, ka pierādījumos balstītas prakses un pētījumu zinātniski pamatota ieviešana ir ļoti būtiska personalizētās medicīnas attīstībai. No 2015. līdz 2018. gadam Dr Rilla vadīja , Eiropas medicīniskās onkoloģijas biedrības (ESMO) Pacientu interešu aizstāvības darba grupu – tā bija pirmā reize organizācijas vēsturē, kad šis amats tika uzticēts personai, kas nav onkologs. Šī grupa ir atbildīga par pacientu interešu aizstāvības jomā paveiktā atspoguļojumu ikgadējā ESMO sanāksmē, organizē darbseminārus plašākam pacientu interešu aizstāvju un mediķu lokam un īsteno ESMO padomdevēja funkcijas. Pašreiz Dr. Rilla ir ESMO Pētnieciskās imūnonkoloģijas grupas biedre. Dr Rillai ir medicīnas zinātņu grāds, kas iegūts Berlīnes Brīvajā universitātē, Vācijā un biomedicīnisko zinātņu doktora grāds, kas iegūts Londonas universitātes koledžā, Apvienotajā Karalistē.

Menija Kukudžani (Menia Koukougianni) /
NVO “Karkinaki” līdzdibinātāja un vadītāja, Grieķija

Menija Kukudžani ir NVO “Karkinaki” – pacientu organizācijas, kas aizstāv ar vēzi slimo bērnu un pusaudžu intereses un ko 2015. gadā izveidoja viņu vecāki, līdzdibinātāja un vadītāja. Kā vecāku interešu aizstāve viņa darbojas Eiropas tīkla, kas apvieno izdzīvojušos pēc bērnībā vai pusaudža gados pieredzētā audzēja (PanCare), valdē, Starptautiskajā Eiropas Bērnu vēža (CCI Europe) organizācijā, ir Eiropas Labas klīniskās prakses foruma (EFGCP) pediatriskās medicīnas darba grupas biedre, kā arī biedre EURORDIS Datu konsultatīvajā grupā. M. Kukudžani arī darbojas Eiropas Vēža izpētes un ārstēšanas organizācijas (EORTC) pacientu ekspertu grupā un ir Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) onkoloģijas zinātniski konsultatīvās grupas locekle. Nupat kā viņa ir kļuvusi arī par biedri antibakteriālās rezistences (AMR) pacientu Eiropas grupā.

Sonata Jarmalaite (Sonata Jarmalaitė) /
Lietuvas Nacionālā vēža institūta izpilddirektore, Viļņas universitātes Ģenētikas un Dabaszinātņu centra profesore, Lietuva

Sonatai Jarmalaitei ir maģistra grāds bioloģijā un medicīniskajā bioloģijā, kā arī doktora grāds bioloģijā (ģenētikā). Savas pēcdoktorantūras studijas Somijas Arodveselības institūtā (Helsiniki) viņa veltīja vēža molekulārbioloģijai un biomarķieru izpētei. Profesores pašreizējās zinātniskās aktivitātes galvenokārt fokusētas uz genomisko tehnoloģiju pielietojumu translācijas izpētē onkoloģijā. Par zinātniski pētniecisko darbu “Nākamās paaudzes vēža biomarķieri” Sonata Jarmalaite saņēma Lietuvas Zinātnes balvu. Viņa ir arī apbalvota ar Lietuvas Dižkunigaiša Ģedimina ordeni. Sonata Jarmalaite darbojas Nacionālajā vēža profilakses un kontroles komitejā, Nacionālajā veselības padomē, Nacionālajā komitejā, kas atbildīga par vairāk nekā 1 miljonu vērta genoma projekta ieviešanu, ir nacionālā pārstāve Eiropas Komisijas Vēža apkakšgrupā, un Lietuvas Onkologu apvienības vadības komitejas priekšsēdētāja.

Partha Basu /
Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (SVPA) agrīnās atklāšanas, profilakses un infekciju nodaļas vadītāja vietnieks

Dr. Partha Basu ir medicīnas doktors ginekoloģijā, kurš savu doktora disertāciju aizstāvējis klīniskajā onkoloģijā. Viņš ieguvis onkoginekologa izglītību Londonas Impērijas koledžā, Londonā. 1997. gadā viņš kļuva par Indijas Čitaranjanas Nacionālā vēža institūta onkoginekoloģijas nodaļas vadītāju, ieņemot šo amatu līdz pat 2015. gadam, kad uzsāka darbu Francijā – Pasaules veselības organizācijas Starptautiskajā vēža pētniecības aģentūrā. Šobrīd viņš ir šīs iestādes agrīnās atklāšanas, profilakses un infekciju nodaļas vadītāja vietnieks. Dr. Basu ir galvenais pētnieks vairākos pētījumos, ko finansē ASV Nacionālais veselības institūts, Bila un Melindas Geitsu fonds, Eiropas Komisija, Hronisko Slimību globālā alianse, Apvienotās karalistes Medicīniskās Pētniecības padome, Norvēģijas Pētniecības padome. Dr. Partha Basu ir 185 zinātnisku publikāciju autors, kas starptautiski citētas teju 5000 reižu.

Stanimirs Hasardžijevs (Stanimir Hasardziev) /
Pacientu partnerības tīkla ģenerālsekretārs, Bulgārija

Dr. Stanimirs Hasardžijevs ir Bulgārijas Nacionālās pacientu organizācijas (lielākā pacientu organizāciju alianse Bulgārijā, kas apvieno aptuveni 80 slimību specifiskas dalīborganizācijas un pārstāv pacientu, kuri sirgst ar dažādām sociāli nozīmīgām slimībām, intereses visos 28 valsts reģionos) viens no dibinātājiem un pašreizējais tās izpilddirektors. Viņš ilgstoši savu darbu ir veltījis pacientu interešu un tiesību aizstāvībai. Šobrīd Dr. Hasardžijevs ir Bulgārijas Personalizētās medicīnas asociācijas (BAPEMED) priekšsēdētājs. Viņš pilda arī iniciatīvas “Veselības partnerība” sekretāra pienākumus – šī organizācija tika oficiāli izveidota 2015. gada martā kā Ministru Kabineta pastāvīga konsultatīvā padome. Dr. Hasardžijevs ir darbojies arī starptautiskā mērogā – līdz 2019. gadam divus termiņus pēc kārtas bijis Eiropas Pacientu Foruma valdes loceklis, kā arī ir biedrs vairākās reģionālās un starptautiskās organizācijās un tīklos, piemēram, Pasaules Hepatīta Aliansē, Eiropas Kopienas Konsultatīvajā padomē, Starptautiskajā Veiktspējas veicināšana aliansē u.c. Šobrīd viņš ir arī nesen dibinātās organizācijas CEE4Health ģenerālsekretārs.

Frančesko Roha Gonzaless (Francisco Rocha Gonçalves) /
Porto universitātes Medicīnas fakultātes viesprofesors

Frančesko Nuno Roha Gonzaless šobrīd ir tirgus pieejamības un publisko attiecību vadītājs Sanofi Portugāles organizācijā, kā arī Porto universitātes Medicīnas fakultātes viesprofesors. Iepriekš bijis veselības tehnoloģiju vadības direktors Portugāles lielākajā privāto klīniku grupā Luz Saude, kā arī PPP slimnīcas vadības komisijas biedrs, kā arī Portugāles lielākā vēža centra IPO Porto valdes loceklis. Viņam ir doktora grāds vadībzinātnēs (Lisabona, Portugāle) un ekonomiskā izglītība (Porto, Portugāle). Ir vairāku starptautisko citējamu publikāciju autors, regulāri piedalās ar savu darbības jomu saistītos nacionālas un starptautiskas nozīmes pasākumos.

Jina Junga Pārka (Jin Young Park) /
Starptautiskās vēža izpētes aģentūras zinātniece

Dr. Jina Junga Pārka Kembridžas universitātē ir ieguvusi gan filozofijas maģistra, gan epideomoloģijas doktora grādu. Viņa ir zinātniece Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskajā vēža izpētes aģentūrā (IARC), kas atrodas Lionā, Francijā. Viņas pētnieciskais darbs agrīnas diagnostikas, profilakses un infekciju jomā ir saistīts ar virkni plašu starptautisku epidemioloģisko pētījumu par Helicobacter pylori (H. pylori) infekciju un kuņģa vēzi, un tā mērķis ir efektīvu profilakses stratēģiju izpēte un ieviešana. Viņa ir vadošā pētniece liela mēroga randomizētos klīniskos pētījumos, kas veltīti H. pylori izskaušanas un endoskopiskās kontroles nozīmei kuņģa vēža samazināšanā, globālās aptaujās, kuru mērķis ir sistematizēti izprast kuņģa vēža riska faktoru un ar tiem saistīto veselības iznākumu radīto slogu. Tāpat viņas pētnieciskais darbs ir veltīts ar kuņģa vēža agrīnu diagnostiku saistītu biomarķieru (piem., dažādu metabolisma aspektu) identifikācijai.

Džuzepe Kuridžliāno (Giuseppe Curigliano) /
ESMO Vadlīniju komitejas priekšsēdētājs

Džuzepe Kuridžliāno (MD, PhD) ir medicīniskās onkoloģijas profesors Milānas Universitātē, Eiropas onkoloģijas institūta agrīnās zāļu izstrādes nodaļas vadītājs (Itālija). Kopš 2018. gada viņš ir Itālijas Nacionālās veselības padomes biedrs, 2019. gadā pildīja The Lega Nazionale Lotta ai Tumori zinātniskās komitejas priekšsēdētāja pienākumus. Kopš 2011. gada viņš darbojas St. Gallen konferences zinātniskajā komitejā, kā arī bija šis konferences zinātniskais līdzpriekšsēdētājs 2017., 2019. un 2021. gadā. Viņš ir arī pildījis zinātniskā līdzpriekšsēdētāja pienākumus ESMO Krūts vēža kongresos 2019., 2020. un 2021. gadā. Ir Annals of Oncology redkolēģijas padomes loceklis, The Breast līdzredaktors, Cancer Treatment Reviews līdzredaktors, European Journal of Cancer redaktora biedrs, Journal of Clinical Oncology redaktors. Dr. Kuridžliāno šobrīd veic ESMO Vadlīniju komitejas priekšsēdētāja pienākumus, bet savulaik bijis arī šis organizācijas Nomināciju komitejas priekšsēdētājs. 2017. gadā Vīnē viņš kā pirmais saņēma Eiropas Onkoloģijas skolas (ESO) iedibināto Umberto Veronēzi (Umberto Veronesi) piemiņas balvu. Prof. Kuridžliāno ir vairāk nekā 530 starptautiski citējamu publikāciju autors/līdzautors.

Daniels Pavļuts /
Latvijas Republikas veselības ministrs

Daniels Pavļuts veselības ministra amatā stājās 2021. gada 7. janvārī. Pirms tam viņš bija partiju apvienības “Attīstībai/Par!” Saeimas frakcijas vadītājs un parlamenta deputāts. Viņa profesionālās darbības pieredze ietver augstākā līmeņa vadības pozīcijas valsts, nevalstiskajā un biznesa sektorā, kā arī vadības konsultāciju un biznesa apmācību pakalpojumus. D. Pavļuts ir konsultējis vairākas ārvalstu valdības par ekonomikas attīstību un politiku pārejas periodā, bijis Latvijas ekonomikas ministrs (2011. – 2014.), Kultūras ministrijas valsts sekretārs, Swedbank Latvia korporatīvo attiecību vadītājs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis, kā arī ieņēmis citus vadošus amatus. Savā konsultāciju un apmācību praksē D. Pavļuts pievēršas līderības un pārmaiņu vadības tēmām, organizāciju attīstībai un inovācijām, pārrunu vadībai un strīdu risināšanai, kā arī komandas sadarbībai. Viņam ir Hārvardas universitātes maģistra grāds valsts pārvaldē.

Tanels Kīks (Tanel Kiik) /
Igaunijas republikas veselības un darba ministrs

Tanels Kīks ir Igaunijas Centra partijas biedrs. Bijis sociālo lietu ministrs (2019.-2021.) gadam, premjerministra biroja vadītājs (2016.-2019.), Igaunijas parlamenta viceprezidenta padomnieks (2012 – 2016). Kopš 2007. gada Tanels Kīks ir Igaunijas Abstinences Asociācijas biedrs. 2016. gadā ar izcilību absolvējis Tartu universitātes Pērnavas koledžu, iegūstot izglītību uzņēmējdarbībā un projektu vadībā.

Mariuss Geanta (Marius Geantă) /
Rumānijas Medicīnas inovāciju centra prezidents un līdzdibinātājs

Dr. Mariuss Geanta ir Medicīnas inovāciju centra prezidents un līdzdibinātājs – šī ir organizācija, kas bāzēta Bukarestē, Rumānijā un kuras darbība ir veltīta inovācijām veselības aprūpes sektorā. Dr. Mariuss Geanta ir arī FH Europe Zinātniskās un sabiedrības veselības konsultatīvās komitejas pilnvarotā persona un līdzpriekšsēdētājs, Personalizētās medicīnas starptautiskā konsorcija (ICPerMed) Izglītības un mācību programmu darba grupas vadītājs, Nevienlīdzības tīkla (Eiropas vēža organizācijas) vadības grupas loceklis un Bukarestes universitātes asociētais profesors (viņa akadēmiskā darbības joma – sabiedriskās attiecības un veselības aprūpes sistēma). Dr. Mariuss Geanta ir personalizētās medicīnas celmlauzis Rumānijā un Austrumu un Centrālajā Eiropā, kurš darbojies vairākos inovatīvos Eiropas mēroga projektos, piemēram., Informācijas tehnoloģijas: Vēža ārstniecības nākotne; DigiTwins Konsorcijs, Personalizētās medicīnas starptautiskais konsorcijs, Sabiedrības veselības genoma tīkls, PECAN, Personalizētās medicīnas izveides ‘bloki’. Dr. Mariuss Geanta ir vairāk kā 15 gadus ilga pieredze un zināšanas veselības un zinātnes komunikācijas jomā, jo viņš ir bijis daudzu medicīnisko žurnālu galvenais redaktors un izdevējs un veselības komunikācijas platformu izveidotājs.

Alinta Hegmane /
Onkoloģe - ķīmijterapeite, Latvija

Alinta Hegmane ir Sertificēta onkoloģe ķīmijterapeite Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas klīnikā “Latvijas Onkoloģijas centrs”, Latvijas Universitātes asociētā profesore. Alinta Hegmane 1998. gadā beigusi Latvijas Medicīnas akadēmiju, no 1998. līdz 2002. gadam biju onkoloģijas rezidente Latvijas Universitātes Medicīniskās Pēcdiploma izglītības institūtā, bet 2008. gadā ieguva medicīnas zinātņu doktora grādu. Viņa veic studentu apmācību Latvijas Universitātē, rezidentu apmācību Latvijas Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē. Vadošā pētniece klīniskajos pētījumos par krūts vēzi, nesīkšūnu plaušu vēzi, kolorektālo vēzi un nezināmas primāras lokalizācijas vēzi. Starptautiski citējamu publikāciju autore.

Fausta Šimonelīte (Fausta Šimonėlytė) /
Lietuvas Vēža pacientu koalīcijas (POLA) juriskonsulte

Lietuvas Vēža pacientu koalīcijas (POLA juriste un juriskonsulte. Vairāk nekā 3 gadus strādājot šajā organizācijā, Fausta Šimonelīte sniedz juridisku atbalstu vēža pacientu tiesību un interešu pārstāvībai un aizstāvībai valsts iestādēs un dažādos lēmumu pieņemšanas procesos. Viņa ir arī iesaistīta dažādās POLA aktivitātēs . īpaši tajās, kas fokusētas uz nevienlīdzības mazināšanu vēža aprūpes jomā, pacientu tiesību un veselības aprūpes pakalpojumu, kā arī skrīninga programmu pieejamības nodrošināšanu, pret vēža pacientiem un vēzi pārcietušajiem vērstās diskriminācijas novēršanu.

Viktors Kozirovskis /
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes lektors, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas klīnikas vecākais onkologs - kīmijterapeits, Latvija

Ārsta grādu ieguvis 2000. gadā Rīgas Stradiņa universitātē. Latvijas Universitātē apguvis interno medicīnu un onkoloģiju. Kopš 2005. gada strādā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas klīnikā. Laika posmā no 2003. līdz 2009. gadam strādāja arī par dežūrārstu Rīgas 1. slimnīcā. Viņa pētnieciskā interese ir sīkšūnu plaušu vēža rezistences mehānismi. Viktors Kozirovskis ir ESMO biedrs kopš 2005. gada, bet kopš no 2020. gada – ESMO nacionālais pārstāvis. Kopš 2015. gada viņš ir Latvijas Onkologu asociācijas valdes loceklis un sekretārs, kā arī Latvijas onkoloģijas sertifikācijas padomes loceklis un sekretārs.

Dita Dzērviniece /
PricewaterhouseCoopers Legal Latvia vecākā juriste

D. Dzērviniecei ir vairāk nekā 10 gadu juridiskā pieredze un pieredze veselības aprūpes un farmācijas nozaru analīzē. Viņa ir vadījusi vairākus pētījumus par veselības aprūpes pakalpojumu tirgiem, analizējusi zāļu izplatīšanu, cenu noteikšanas mehānismus, novērtējusi zāļu un medicīnisko pakalpojumu pieejamību utt. nacionālā un starptautiskā līmenī. Pirms pievienošanās PwC bija Latvijas Konkurences padomes Juridiskā departamenta direktora vietniece padomniece konkurences politikas jautājumos. Viņa ir Farmācijas jomas konsultatīvās padomes locekle (kā eksperte), kā arī Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) Veselības aprūpes nozares jautājumu darba grupas un šīs padomes Konkurences un publisko iepirkumu darba grupas līdzpriekšsēdētāja. Viņa ir sniegusi konsultācijas valsts/pašvaldību iestādēm, biznesa un nevalstiskajām organizācijām.

Toivo Tanavsū (Toivo Tänavsū) /
Igaunijas vēža ārstēšanas labdarības fonda Vähiravifond Kingitud Elu izveidotājs

Vähiravifond Kingitud Elu tika izveidots 2014. gadā un kopš tā laikā ir savācis privātus ziedojumus vairāk nekā 15 miljonu kopvērtībā un tādējādi palīdzot vairāk nekā 1500 Igaunijas vēža pacientiem iegādāties tos medikamentus, kuru kompensāciju neparedz nacionālais veselības plāns. Toivo Tanavsū ir ievērojama pieredze, kas gūta ilgstoši darbojoties izdevumā “Eesti Ekspress” kā pētnieciskajam žurnālistam, taču šobrīd viņš studē medicīnu Tartu universitātē.

Zinta Uskale /
NVO “Rozā vilciena labdarības fonds” dibinātāja un valdes locekle

Zinta Uskale ir dzimusi Lielbritānijā un desmit gadus nodzīvojusi Francijā, bet pirms vairāk nekā 20 gadiem atgriezusies pie savām senču saknēm Latvijā. Pēc atveseļošanās no krūts vēža diagnozes 2014. gadā, lai sniegtu atbalstu citām sievietēm Latvijā, kuras cieš no šīs slimības, viņa izveidoja “Rozā vilciena labdarības fondu”. 2019. gadā fonds sāka risināt arī krūts veselības jautājumus kopumā, organizējot regulāras kampaņas un mudinot visas sievietes rūpēties par savu veselību, veicot regulāras kārtējās pārbaudes. Viena no fonda jaunākajām kampaņām BalticBest 2020 Award konkursā saņēma Zelta balvu. 2019. gadā viņai tika diagnosticēts un ārstēts arī reta veida mutes vēzis, tāpēc viņai ir diezgan liela vēža pacientes pieredze šeit, Latvijā. Zinta Uskale” Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” valdes locekle.

Uldis Mitenbergs /
Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs

Uldim ir daudzveidīga pieredze, kas ietver praksi ārsta profesijā , privātā veselības sektora organizāciju vadību, veselības ekonomikas lektora pienākumus Rīgas Stradiņa universitātē, valdības konsultācijas veselības aprūpes finansēšanas jautājumos un starptautisku organizāciju projektu vadību, esot gan konsultanta, gan darbinieka statusā. Uldis Mitenbergs šobrīd vada PVO pārstāvniecības biroju Latvijā. Uldis vairāk nekā piecpadsmit gadus ir vadījis starptautisku uzņēmumu meitas uzņēmumus Baltijas reģionā. 2011. gadā viņš bija Latvijas veselības ministra padomnieks. Pirms pievienošanās Globālajam fondam 2015. gadā, viņš darbojās gan kā pasniedzējs Rīgas Stradiņa universitātē, gan arī kā valdības un starptautisko organizāciju konsultants veselības politikas un finansēšanas jomā. Viņa konsultāciju projektu partneru vidū ir Eiropas Veselības sistēmu un politikas novērošanas centrs, Londonas Ekonomikas augstskola un Pasaules Banka. Strādājot Globālajā fondā, Uldis pārvaldīja vairāku miljonu vērtus investīciju portfeļus Centrālāzijas valstīs un vadīja reģionālo daudzvalstu tuberkulozes (TB) grantu. Viņam ir Jēlas Universitātes MBA grāds un Latvijas Medicīnas akadēmijā iegūta ārsta izglītība.

Inga Čehanovičiene (Inga Cechanoviciene) /
Lietuvas veselības ministrijas specializētās veselības aprūpes departamenta vadītāja

Ingas Čehanovičienes ieguldījums valsts politikas attīstībā ir specializēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas tīkla organizēšana. Viņas ietekmīgākie projekti ir stratēģiju izstrāde onkoloģijas, kardioloģijas, traumatoloģijas, jaundzimušo veselības aprūpes, telemedicīnas, skrīninga programmu u.c. jomās. Viņa aktīvi iesaistās vēža profilakses pasākumos Lietuvā – ir Nacionālās vēža kontroles programmas uzraudzības komitejas priekšsēdētāja vietniece, nacionālo skrīninga programmu padomes (dzemdes kakla, resnās zarnas, krūts, prostatas) locekle, Centrāleiropas onkoloģijas sadarbības grupas locekle. Ingas Čehanovičienes galvenais šā brīža izaicinājums – uz pacientu vērstu pakalpojumu stiprināšana, tos pielāgojot ko konkrētam indivīdam un viņa vajadzībām, ļaujot veselības speciālistam izmantot savas zināšanas, pieredzi un prasmes, strādājot veselības aprūpes iestāžu tīklā, kas atbilst šodienas un nākotnes vajadzībām. Viņas uzmanības un darba centrā ir centieni, kas nodrošina funkciju nedublēšanos, veselības un sociālo pakalpojumu integrāciju, vienlīdzīgu pakalpojumu pieejamību visā Lietuvas teritorijā, zaļo koridoru veicināšanu vēža slimniekiem un kompensējamo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšana.

Pjotrs Rutkovskis (Piotr Rutkowski) /
Marijas Sklodovskas-Kirī Nacionālā onkoloģijas pētniecības institūta Nacionālās onkoloģiskās stratēģijas un klīnisko pētījumu institūta direktora vietnieks.

Dr Rutkovskis šobrīd ir Marijas Sklodovskas-Kirī Nacionālā onkoloģijas pētniecības institūta Mīksto audu/kaulu sarkomas un melanomas nodaļas vadītājs, Nacionālās onkoloģiskās stratēģijas un klīnisko pētījumu institūta direktora vietnieks. Viņš ir piedalījies vairākos pētnieku rosinātos melanomas un sarkomas pētījumos. Viņš ir arī Polijas klīniskā GIST reģistra koordinators un vairāku starptautisku zinātnisku žurnālu recenzents, kā arī žurnālu Annals of Surgical Oncology un European Journal of Surgical Oncology redkolēģijas loceklis. Dr Rutkovskis ir aktīvs Eiropas Vēža pētniecības un ārstniecības organizācijas (EORTC) Melanomas grupas Mīksto audu un kaulu sarkomas grupas dalībnieks, kurā viņš vadīja EORTC valdes Vietējās ārstēšanas apakškomiteju un Dalības komiteju. Viņš ir vairāku Polijas un starptautisko zinātnisko biedrību biedrs (Polijas Onkoloģijas biedrības ievēlētais prezidents, Polijas Ķirurģiskās onkoloģijas biedrības valdes loceklis un sekretārs, Saistaudu onkoloģijas biedrības bijušais direktoru padomes loceklis, ASCO Starptautisko lietu komitejas, ESMO Globālās mācību programmas komitejas loceklis. Dr. Rutkovskis ir vairāk nekā 500 zinātnisku rakstu autors vai līdzautors, tie publicēti Polijas un starptautiskajos žurnālos (ar ietekmes koeficientu virs 4000, indekss-H: 65, citēšanas indekss >30 000, 2021. gadā saņēmis Augsti citēta pētnieka klīniskajā medicīnā balvu), ir starptautisko sarkomas un melanomas rekomendāciju autors un līdzautors. Viņš ļoti cieši sadarbojas ar savas valsts GIST/sarkomas un melanomas pacientu aizstāvības grupām, koordinē Polijas klīnisko GIST reģistru un ir Polijas Melanomas akadēmijas priekšsēdētājs. Medicīnas pētījumu aģentūras padomes loceklis. Polijas Veselības ministrijas Nacionālās onkoloģiskās stratēģijas darba grupas priekšsēdētājs.

Keitija Olivera (Kathy Oliver) /
Starptautiskās smadzeņu audzēju alianses priekšsēdētāja, Eiropas Vēža organizācijas Pacientu konsultatīvās komitejas līdzpriekšsēdētāja

Ketija Olivera ir Starptautiskās smadzeņu audzēju alianses (IBTA) priekšsēdētāja un līdzdirektore – dibinātāja. Šis ir globāls tīkls, kas izveidots 2005. gadā kā dinamiska pasaules kopiena smadzeņu audzēju pacientu organizācijām un citiem, kas iesaistīti neiroonkoloģijas jomā. Ketija ir iesaistīta vēža pacientu tiesību aizstāvībā un ir līdzautore grāmatām “Eiropas vēža pacienta tiesību akts” (2014), “Eiropas vēža prakses kodekss” (2020) un “Smadzeņu audzēju pacientu tiesību harta” (2020). Viņa bieži uzstājas starptautiskās vēža un neiroonkoloģijas konferencēs un piedalās augsta līmeņa, daudzu ieinteresēto pušu īstenotos projektos un komitejās, kas koncentrējas uz pacientu ziņotajiem rezultātiem, dzīves kvalitāti, ārstēšanas vadlīnijām, retajiem vēžiem, normatīvajiem jautājumiem un atbalstošo un paliatīvo aprūpi. Viņa ir autore/līdzautore plašam zinātnisku žurnālu rakstu, grāmatu nodaļu un citos izdevumos publicētu rakstu klāstam par smadzeņu audzējiem, pacientu tiesību aizstāvību, normatīvajiem jautājumiem, COVID-19, atbalstošo aprūpi un citām ar onkoloģiju saistītām tēmām. Viņa ir EUPATI (Eiropas Pacientu akadēmijas) stipendiāte, Eiropas Onkoloģijas skolas koledžas (ESCO) mācībspēks; Eiropas Vēža organizācijas Pacientu konsultatīvās komitejas līdzpriekšsēdētāja un Eiropas Reto vēžu organizācijas, kā arī un EURACAN, Pieaugušo vēža (solīdu audzēju) Eiropas references tīkla koordinācijas komiteju locekle. Ketijas dēlam Kolinam 2004. gadā 24 gadu vecumā tika diagnosticēts smadzeņu audzējs, un viņš nomira 2011. gada augustā 32 gadu vecumā. Ketija min sava dēla "neticamo drosmi, apņēmību un stingrību" kā dzinējspēku un iedvesmu savai iesaistei starptautiskajā smadzeņu audzēju un reto vēža kopienās.

Kristīna Ojamā (Kristiina Ojamaa) /
Tartu Universitātes slimnīcas Hematoloģijas un onkoloģijas klīnikas vadītāja

Kristīne Ojamā kopš 2021. gada maija ir Tartu universitātes slimnīcas hematoloģijas-onkoloģijas klīnikas vadītāja, kā arī vecākā apmācīttiesīgā ārste onkoloģijā. Pirms tam viņa bija Tallinas Austrumu centrālās slimnīcas Onkoloģijas centra vadītāja. K. Ojamā 2020. gadā Tartu universitātē ir aizstāvējusi doktora disertāciju par tēmu “Ginekoloģiskā vēža epidemioloģija Igaunijā”, kā arī darbojas Igaunijas Onkologu biedrības valdē. Šobrīd viņas darba galvenie mērķi ir iespējami pietuvināt un stiprināt vēža aprūpi pacientu dzīvesvietai, uzlabot viņu ārstniecības procesa norisi, kā arī ieviest precīzijas medicīnu vēža ikdienas aprūpē.

Jaceks Macijevskis (Jacek Maciejewski) /
Rak'n'Roll Foundation valdes loceklis, Polija

Jacek Maciejewski ir Rak'n'Roll Foundation valdes loceklis, viņa atbildība – fonda un tā zīmola vadību. Jaceks Macijevskis Varšavas Universitātē ir ieguvis maģistra grādu pedagoģijā, kā arī pabeidzis pēcdiploma kursu socioterapijā. Kādu laiku strādājis klīnikā, kas sniedz psiholoģisko aprūpi, bet kopš 1996. gada nodarbojas ar reklāmu kā sociālās komunikācijas speciālists. Viņš izgudroja Rak'n'Roll fonda nosaukumu [‘rak' poļu valodā nozīmē ‘vēzis’] un izveidoja tā komunikācijas stratēģiju. Viņš ir bijis atbildīgs par lielāko daļu fonda sociālo kampaņu, kuru rezultātā šī NVO iemantojusi atpazīstamību.