Kongresa mērķi

Kongresa galvenais mērķis ir aktualizēt jautājumu par pastāvošo nevienlīdzību vēža ārstēšanā Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs, kā arī apspriest to ar pacientu organizācijām, veselības aprūpes speciālistiem, politiķiem un Eiropas Parlamenta deputātiem.

Kongresa laikā Austrumeiropas un Centrāleiropas pacientu organizācijas parakstīs atklātu vēstuli, kas pēc tam tiks nodota Eiropas Parlamentam, Eiropas Komisijai, ES valstu nacionālajām valdībām, lēmumu pieņēmējiem un plašsaziņas līdzekļiem.

Kongresa mērķi:

 1. Sekmēt EP rezolūcijas (pagaidām tās priekšlikums) “Par Eiropas spēju stiprināšanu cīņai pret vēzi — ceļā uz visaptverošu un koordinētu stratēģiju” nostādņu, kā arī Eiropas Vēža uzveikšanas plāna tiesiskuma, ilgtspējas, taisnīguma, solidaritātes, inovācijas principu iedzīvināšanu Austrumeiropas un Centrāleiropas valstu nacionālajās onkoloģijas vadlīnijās (plānos).
 2. Veicināt iespēju ES Austrumeiropas un Centrāleiropas valstu onkoloģiskajiem pacientiem saņemt tikpat mūsdienīgu, inovatīvu veselības aprūpi, kādu nodrošina ES labklājības valstis:
  1. vienlīdzība medikamentu, t.sk., precīzijas jeb personalizētās terapijas pieejamība (gan kompensējamo onkoloģisko zāļu (molekulu) skaits, gan kopējais kompensējamo onkoloģijas medikamentu budžets);
  2. vienlīdzība diagnostikas, ārstēšanas un jaunāko ārstēšanas tehnoloģiju pieejamībā, mudinot ieviest visā ES vienotas vadlīnijas onkoloģisko pacientu aprūpē;
  3. Eiropas mēroga kvalitātes standarti vēža ārstniecības administrēšanā un uzraudzībā, atvieglojot pacientu piekļuvi vēža speciālistiem, iespēju izmantot inovācijas, t.sk., piedalīties klīniskajos pētījumos;
  4. nacionālo vēža ārstēšanas izcilības centru izveide un akreditācija;
  5. ES līmenī koordinētas un atbalstītas nacionālo onkoloģijas speciālistu (ķirurgu, ķīmijterapeitu, staru terapijas un radioloģijas speciālistu utt.) apmācību un stažēšanās, kā arī pieredzes un datu apmaiņas iespējas;
  6. ES līmenī atbalstītas attālināto konsultāciju iespējas nacionālo valstu onkoloģijas pacientiem pie vadošajiem reģiona speciālistiem, vadošajos onkoloģiskās aprūpes centros.
 3. Sekmēt vēža jomā pastāvošās nevienlīdzības reģistra izveidi Eiropas līmenī (atbilstoši Eiropas Vēža uzveikšanas plānam), lai noteiktu tendences, atšķirības, nevienlīdzību un netaisnību starp dalībvalstīm un to reģioniem un lai virzītu ieguldījumus un intervences pasākumus ES, valstu un reģionālā līmenī.
 4. Iniciēt diskusiju par onkoloģisko pacientu veselības aprūpes federalizāciju – vienotas politikas ieviešanu ES valstīs.
 5. Sniegt ES Austrumeiropas un Centrāleiropas valstu pacientu organizācijām iespēju dalīties pieredzē pacientu tiesību aizstāvības projektu īstenošanā, lai stiprinātu vēža pacientu kapacitāti un profesionalitāti savu interešu aizstāvības un atbalstīšanas jomā.