Programma

1.diena / 18.03.2022

KONGRESA ATKLĀŠANA

08.30

Reģistrācija

09.30

Atklāšana. Moderators: Ivars Ijabs, Latviju pārstāvošais Eiropas Parlamenta deputāts, Eiropas Parlamenta Īpašās komitejas vēža uzveikšanai (BECA) vadītāja vietnieks.

09.35

Atklāšanas uzruna. Olga Valciņa, Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” dibinātāja. Kongresa mērķis. Situācijas pārskats, onkoloģiskās aprūpes pieejamība ES Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs.

09.40

Stella Kirjakidu (Stella Kyriakides), Eiropas Komisijas (EK) veselības un pārtikas drošuma komisāre. Video uzruna: ES mērķi un stratēģija vēža uzveikšanai un vienlīdzīgas aprūpes nodrošināšanai onkoloģijas pacientiem.

09.45

Video uzruna. Andra Levite, Valsts prezidenta dzīvesbiedre

09.47

Daniels Pavļuts, Latvijas veselības ministrs.

09.55

Nikolae Stefanuta (Nicolae Ștefănuță), Eiropas Parlamenta Īpašās komitejas vēža uzveikšanai (BECA) koordinators.

10.00

Dr. Betina Rilla (Bettina Ryll), pacientu tiesību aizstāve un Eiropas Melanomas pacientu tīkla dibinātāja, bijusī ES Vēža misijas valdes locekle. Galvenie nevienlīdzības aspekti vēža aprūpē un to sekas.

1. PLENĀRSĒDE. NEVIENLĪDZĪBA: PACIENTU UN VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTU PERSPEKTĪVA

Temats: Vienlīdzības principa īstenošanas veidi, nacionālo valstu līmenī sinhronizējot ES vēža aprūpes standartus. Kopīgie principi inovatīvu medicīnas tehnoloģiju iekļaušanai onkoloģiskajiem pacientiem paredzētajos kompensējamos veselības aprūpes pakalpojumos ES valstīs.

Moderators: Mārtiņš Daugulis, sociālantropologs, Rīgas Stradiņa universitātes lektors

Runātāji:

10.15

1.runātājs – Keitija Olivera (Kathy Oliver), Starptautiskās smadzeņu audzēju alianses priekšsēdētāja un līdzdirektore un Eiropas Vēža organizācijas Pacientu konsultatīvās komitejas līdzpriekšsēdētāja. Eiropas Vēža prakses kodekss.

10.25

2. runātājsProf. Sonata Jarmalaite (Sonata Jarmalaitė), Viļņas Nacionālā vēža institūta pētniecības un attīstības direktora vietniece, Lietuva. Personalizētas vēža aprūpes pieejamības nevienlīdzības aspekti Eiropā.

10.35

3. runātājsDita Dzērviniece, “PricewaterhouseCoopers Legal Latvia” vecākā juriste. Pacientu tiesības ES – galvenie ES pacientu tiesību noteikumi, kurus pārkāpj nevienlīdzīga vēža aprūpe.

10.45

Diskusija

1. dalībnieks: Menija Kukudžani (Menia Koukougianni), Grieķijas vēža pacientu organizācijas “Karkinaki” vadītāja. Atšķirības ES pediatriskajā onkoloģijā attiecībā uz bērniem paredzētās vēža aprūpes pieejamību.

2. dalībnieks: Viktors Kozirovskis, onkologs ķīmijterapeits, Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas (LOĶA) valdes priekšsēdētājas vietnieks. Latvijas pieredze nevienlīdzības novēršanā vēža aprūpē.

3. dalībnieks: Kristīna Ojamā (Kristiina Ojamaa), onkoloģe, Tartu Universitātes slimnīcas Hematoloģijas un onkoloģijas klīnikas vadītāja. Igaunijas pieredze nevienlīdzības novēršanā vēža aprūpē.

4. dalībnieks: Dr. Pjotrs Rutkovskis, onkoķirurģijas profesors Marijas Sklodovskas-Kirī memoriālajā vēža centrā un onkoloģijas institūtā Varšavā, Polija.

11.15

Pārtraukums

2. PLENĀRSĒDE. NEVIENLĪDZĪBA: POLITISKĀ PERSPEKTĪVA

Temats: Eiropas vēža uzveikšanas plānam un tā finansējumam būtu jāveicina vienlīdzības principa ievērošana vēža aprūpē visās ES valstīs.

Vienlīdzīgas vēža aprūpes – diagnostikas, terapijas, rehabilitācijas, paliatīvās aprūpes – pieejamība ES Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs:

1. vienlīdzība medikamentu, tostarp personalizētās (t.i., precīzijas) terapijas pieejamībā;
2. vienlīdzība diagnostikas, terapijas un inovatīvo ārstēšanas tehnoloģiju pieejamībā;
3. nacionālo valstu onkoloģisko pacientu attālinātās pārrobežu aprūpes iespējas.

Moderators: Ivars Ijabs, Latviju pārstāvošais Eiropas Parlamenta deputāts, Eiropas Parlamenta Īpašās komitejas vēža uzveikšanai (BECA) vadītāja vietnieks.

Runātāji:

11.45

1. runātājs – Nikolae Stefanuta (Nicolae Ștefănuță), Eiropas Parlamenta Īpašās komitejas vēža uzveikšanai (BECA) koordinators. Kādi instrumenti ir nepieciešami, lai īstenotu EP Rezolūciju “Par Eiropas stiprināšanu vēža uzveikšanā – ceļā uz visaptverošu un koordinētu stratēģiju” un mazinātu nevienlīdzību starp Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīm visā vēža aprūpes spektrā?

11.55

2. runātājs – Mārcis Leja, profesors, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, bijušais ES Vēža misijas valdes loceklis. Risinājumi ES Vēža misijas ieteikumu īstenošanai nacionālo valstu līmenī.

12.05

3. runātājs – Partha Basu (Partha Basu), Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (SVPA) agrīnās atklāšanas, profilakses un infekciju nodaļas vadītāja atbildīgais vietnieks par Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta (ĢD REFORM) īstenoto projektu.

12.15

Diskusija

1. dalībnieks Džons Raiens (John Ryan), Eiropas Savienības Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta (ĢD SANTE) Sabiedrības veselības nacionālo zināšanu un krīžu vadības nodaļas direktors. ES plāns vēža uzveikšanā un tā fokuss uz nevienlīdzību.

2. dalībnieks Daniels Pavļuts, Latvijas veselības ministrs.

3. dalībnieks Inga Cehanovičiene (Inga Cechanovičienė), Lietuvas Republikas Veselības ministrijas Individuālās veselības departamenta Specializētās veselības aprūpes nodaļas vadītāja.

4. dalībnieks Tanels Kīks (Tanel Kiik), Igaunijas veselības un darba ministrs.

5. dalībnieks Uldis Mitenbergs, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs. Uz vērtībām balstīta veselības aprūpe. Vēža ekonometrija.

13.30

Pusdienu pārtraukums / Preses konference

3. PLENĀRSĒDE. PACIENTU AIZSTĀVĪBAS LOMA NEVIELĪDZĪBAS MAZINĀŠANĀ VĒŽA UZVEIKŠANĀ

Temats: Pacientu organizāciju loma un iespējas EP Rezolūcijas “Par Eiropas stiprināšanu vēža uzveikšanā – ceļā uz visaptverošu un koordinētu stratēģiju” īstenošanas nodrošināšanā.

Moderators: Mārtiņš Daugulis, sociālantropologs, Rīgas Stradiņa universitātes lektors

Runātāji:

14.35

1. runātājs – Dr. Mariuss Gaenta (Marius Geantă), Rumānijas Medicīnas inovāciju centra prezidents un līdzdibinātājs. Pilsoniskās sabiedrības loma vēža uzveikšanā.

14.45

2. runātājs – Dr. Stanimirs Hasurdijevs (Stanimir Hasurdjiev), Pacientu partnerības (Patient Access Partnership) tīkla ģenerālsekretārs, Bulgārijas Nacionālās pacientu organizācijas rīkotājdirektors. Pacientu ekspertzināšanu unikalitāte un nākotnes pacientu organizācija.

14.55

3. runātājs – Toivo Tanavsū (Toivo Tänavsū), Hille Tanavsū (Hille Tänavsū), Vēža ārstēšanas fonds/ “Vähiravifond Kingitud Elu” (Igaunija). Igaunijas pieredze – kā mobilizējot sabiedrību un ar privātu ziedojumu palīdzību, 7 gadu laikā ir praktiski novērsta modernās vēža aprūpes nepieejamības problēma.

15.05

Diskusija

1. dalībnieks – Kristina Modica (Kristina Modic), Slovēnijas Limfomas un leikēmijas pacientu asociācijas izpilddirektore, “Myeloma Patients Europe” valdes locekle, Ļubļanas Onkoloģijas institūta Pacientu padomes viceprezidente, Slovēnijas Vēža pacientu organizāciju apvienības ONKO NET prezidente, 2021. gada Eiropas Pilsoņu balvas ieguvēja.

2. dalībnieks – Fausta Šimonelīte (Fausta Šimonėlytė), Lietuvas Vēža pacientu koalīcijas (POLA) juriskonsulte.

3. dalībnieks – Zinta Uskale, NVO “Rozā vilciena labdarības fonds” dibinātāja, Latvija, un Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianses” valdes locekle.

4. dalībnieks – Jaceks Macijevskis, Rakn’ Roll organizācijas valdes loceklis, Polija

15.45

Pārtraukums

4. PLENĀRSĒDE. INOVATĪVAS UN PERSONALIZĒTAS ĀRSTĒŠANAS PERSPEKTĪVA VĒŽA APRŪPĒ

Temats: Kopējie vēža aprūpes kvalitātes standarti ES. Nepieciešamība pēc vienotas pieejas vēža aprūpē, kas balstīta profesionālo organizāciju izstrādātajās vadlīnijās un standartos. Gaidāmās un daudzsološākās inovācijas vēža ārstēšanas jomā.

Moderatori:

Helmuts Bēķis, Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” valdes priekšsēdētājs

Harijs Gals, Plaušu vēža pacientu un tuvinieku biedrības valdes loceklis

Runātāji:

16.15

1. runātājs – Prof. Džuzepe Kurigliāno (Giuseppe Curigliano), Eiropas medicīnas onkoloģijas biedrības (ESMO) Vadlīniju komitejas priekšsēdētājs. ESMO Vadlīniju nozīmīgums vēža aprūpes kopējo standartu un inovāciju ieviešanā visā ES.

16.30

2. runātājs Jina Jonga Pārka (Jin Young Park), Starptautiskās vēža pētniecības aģentūras (SVPA) Agrīnās atklāšanas, profilakses un infekciju nodaļas zinātniskā līdzstrādniece. Jaunākie sasniegumi kuņģa vēža profilaksē un GISTAR pētījums.

16.45

3. runātājs Prof. Alinta Hegmane, onkoloģe ķīmijterapeite, Latvija. Veselības aprūpes speciālistu izaicinājumi, kas saistīti ar pielāgošanos sarežģītajām un strauji mainīgajām vēža ārstēšanas paradigmām un ārsta-pacienta komunikācijas izaicinājumiem.

17.00

4. runātājs – Francisko Roha Gonzaless (Francisco Rocha Gonçalves), profesionāls ekonomists un Porto Universitātes Medicīnas fakultātes viesprofesors. Molekulārā vēža konsīlija sniegtie ieguvumi un vērtībās balstītas veselības aprūpes (value-based healthcare) nozīme vēža aprūpē.

NOSLĒGUMS. ATKLĀTĀS VĒSTULES PARAKSTĪŠANA

17.15

Atklātās vēstules saturs – video prezentācija

Atklātās vēstules parakstīšana. Šī vēstule tiks nosūtīta Eiropas Parlamentam, Eiropas Komisijai un kongresā pārstāvēto ES valstu valdībām. To parakstīt ir tiesīgas tikai pacientu organizācijas.

Noslēgums.

18.00

Vakariņu bufete kongresa apmeklētājiem viesnīcas Radission Blu Latvija telpās.

2.diena / 19.03.2022

PACIENTU ORGANIZĀCIJAS – SLĒGTĀ SESIJA

09.00

Pacientu NVO iekšējā darbakārtība.

10.00

Pacientu NVO iekšējā darbakārtība.

11.00

Noslēgums